A-Z IDEMO NA PUT OKO SVETA – Država br. 14: Bangladeš (Bangladesh)

Bangladeš, zvanično Narodna Republika Bangladeš, južnoazijska država sa izlazom na Indijski okean, tačnije Bengalski zaliv. Granica: Indija na zapadu, severu i istoku i Mjanmar na jugoistoku. Površina 147,570 km2, a populacija 164.690,000,  što je čini osmom najnaseljenijom i jednom od

A-Z IDEMO NA PUT OKO SVETA – Država br. 13: Bahrein (Bahrain)

Bahrein, zvanično Kraljevina Bahrein, država u Persijskom Zalivu, rasprostire se na 33 prirodna i dodatnih 51 veštačkih ostrva, koja okružuju Ostrvo Bahrein, koje čini 83% ukupne teritorije. Populacija je 1.720,000 stanovnika. Najveći i glavni grad je Manama sa 360,000 stanovnika,