Dubai, UAE

Dubai, grad prošlosti i budućnosti Jedna od vrlo čestih slika na kojima se nalazi Dubai je ona podeljena na dva dela, na dva razdoblja, gde uporednim prikazom istog prostora u razmaku od par godina ili decenije se može videti transformacija … Continue reading Dubai, UAE