Ostrog, Crna Gora

Na putu izmedju Nikšića i Podgorice, kao uklesan u steni, na 900m nadmorske visine nalazi se ovaj čudesni primerak vere, duhovnosti, snage, lepote. Ime Ostrog potiče od starog oblika reči koja u prevodu znači „oštar-oštri“. Manastir u oštroj steni, na … Continue reading Ostrog, Crna Gora