A-Z IDEMO NA PUT OKO SVETA – Država br. 72: Gvajana (Guyana)

Gvajana je država u severnom delu Južne Amerike sa 460 km dugačkom obalom na Atlantskom Okeanu, a kopneno ograničena Venecuelom, Brazilom i Surinamom. Reportažu iz Gvajane možete pogledati i uz muzičku podlogu:

Jedna je od najredje naseljenih država na svetu, a nepunih 800,000 stanovnika uglavnom živi u priobalnom delu. Interesantno, jedina je južnoamerička država u kojoj je zvanični jezik engleski. Takodje je jedina država Južne Amerike koja ima više krvnih veza sa Indijom nego sa narodima Evrope i Afrike, tačnije 39,8% stanovništva je indijskog porekla.

Glavni i jedini nešto veći grad Gvajane je Georgetown, lociran na ušću reke Demerara u Atlantski Okean, a u njemu živi blizu 250,000 stanovnika, što je oko 1/3 ukupne populacije.

Gvajana se reljefno može podeliti na 3 regije, planine na jugozapadu, centralne visoravni sačinjene od savana ili močvarnih predela i nizijski severni deo sa gustim rečnim slivovima. Na izvornom jeziku Gvajana znači ”Zemlja Velikih Voda”. Gvajana se izdvaja i po tome što nijedna njena reka ne pripada slivu Amazona. Brojni rečni tokovi se sa planina spuštaju severno ka Atlantiku, stvarajući kanjone sa više od 280 brzaka i vodopada. Jedna je od najzelenijih država, a čak 88% njene teritorije je obraslo džunglom, koja je jedan od najvećih primera bio-diverziteta na planeti. Procenjuje se da ljudska noga nije kročila na više od 90% teritorije Gvajane.

OBELEŽJA I OBIČAJI:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.