A-Z IDEMO NA PUT OKO SVETA – Država br. 26: Bugarska (Bulgaria)

Bugarska, zvanično Republika Bugarska, država jugoistočne Evrope, sa izlazom na  Crno more u dužini od 354 km. Granica: Rumunija na severu, Srbija i Severna Makedonija na zapadu , Grčka i Turska na jugu. Površina 110,994 km2, a populacija 6.960,000. Glavni