Tamo gdje žarko sunce sja: Makedonija – Izvor Vardara

Izvor Vardara i manastir Sveti Jovan Bigorski Nakon brzog obilaska Skopja (ili Skoplja, kako smo navikli), put nas je vodio ka zapadu Makedonije, ka izvoru nacionalne rijeke Vardar. Vardar, opjevan u pjesmama…a prva asocijacija je „Od Vardara pa do Triglava“,