A-Z PUT OKO SVETA – Država br. 25: Bruneji (Brunei)

Bruneji, zvanično Brunei Darussalam, država je locirana na severnoj obali ostrva Borneo u jugoistočnoj Aziji.

Sastoji se od dve odvojene kopnene celine, medjusobno povezane mostom Temburong, a okružena je teritorijom Malezije. Ukupna dužina obale na Južnom Kineskom moru je 161 km.

Temburong Bridge spaja dve kopnene celine Bruneja. Dugačak je 30 km i najduži je most u jugoistočnoj Aziji

 

Površina Bruneja je 5,765 km², a populacija 438,000 stanovnika. Glavni grad je Bandar Seri Begawan, koji je i jedino nešto veće naseljeno mesto Bruneja, sa 68,000 stanovnika.

Veći deo teritorije je nizija, prošarana rekama i pokrivena prašumom, a jugoistočni deo je planinski. Najviši vrh je Pagon Hill, sa 1850 m nadmorske visine, a veće reke su Belait i Pandaruan.

Klima je tropsko-ekvatorijalno prašumska, koja je topla i sa dosta padavina.

Pronalazak nafte 1929. godine, nešto kasnije i prirodnog gasa, doprineli su tome da Bruneji danas budu u prvih 20 država sveta po visini životnog standarda stanovništva.

Zvanični jezik je Standard Malay, za koji se koriste i latinski i arapski alfabet, a govori se i verzija Brunei Malay. Većina stanovnika govori i engleski jezik.

Za kraj pogledajte interesantan video zapis iz Bruneja:

 

 

Credits: @BruneiTourismBoard

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.