A-Z IDEMO NA PUT OKO SVETA – Država br. 74: Vatikan (Holy See)

Zvanično, naziv države je Sveta Stolica (engl: Holy See, latin: La Sancta Sede), dok je Vatikan glavni grad i opšte prihvaćen naziv za državu, koji ćemo i mi koristiti u daljem tekstu. Vatikan je i površinski i po broju stanovnika