A-Z IDEMO NA PUT OKO SVETA – Država br. 74: Vatikan (Holy See)

Zvanično, naziv države je Sveta Stolica (engl: Holy See, latin: La Sancta Sede), dok je Vatikan glavni grad i opšte prihvaćen naziv za državu, koji ćemo i mi koristiti u daljem tekstu. Vatikan je i površinski i po broju stanovnika najmanja svetska država, locirana unutar glavnog grada Italije, Rima. Po katoličkim dokumentima je osnovan u VII veku, tačnije 601. godine, a potpunu nezavisnost i zvanje države je stečeno nakon registrovanja Vatikana kao glavnog grada i potpisivanja Lateranskog pakta, tj. medjunarodnog ugovora i priznanja od strane Italije, 11. februara 1929. godine.

U medjunarodnim odnosima, Vatikan označava Centralnu Vladu Katoličke Crkve. Po uredjenju je Izborna Monarhija kojom upravlja crkveni poglavar “Bishop of Rome”, poznat kao Papa. Zvanično, Papina misija je da diplomatskim odnosima uključi katoličku crkvu u brojne medjunarodne ustanove i organizacije, i da uz saradnju sa njima značajno doprinese poboljšanju i usavršavanju obrazovnih, kulturnih i zdravstvenih institucija širom sveta, kao i dobrobiti same crkve. To čini uz pomoć oko 830 članova sekretarijata, koji ujedno predstavljaju i ukupan broj stanovnika Vatikana.

Zvanični jezik Vatikana je italijanski, a za diplomatske potrebe se koristi i francuski. Ne postoje vojska i policija kao državni aparati, a za obezbedjenje je zadužena Švajcarska Garda.

Švajcarska Garda, obezbedjenje Pape i Vatikana

Turistički gledano, atrakcije Vatikana su gradjevine i arhitektura, najpoznatije Bazilika St Peter i Sistinska Kapela, kao i skup muzeja i galerija koji predstavljaju najveću svetsku kolekciju umetnina od neprocenjive vrednosti. Dopuna ovome su i bašte (Vatican Gardens):

Povezane teme:

Pogledajte zapis iz Rima:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.